Kanser Tedavisi

Meme kanseri tedavisini kim yapar?

Meme kanserinin tedavisi, günümüzde multidisipliner bir yaklaşım gerektirmektedir. Hastanın ilk ameliyatını yapan genel cerrah, kemoterapiyi (ilaç tedavisini) uygulayan onkolog, ışın tedavisini uygulayan radyasyon onkoloğu, tanı konulmasında kilit rol alan radyoloji uzmanı ve patoloji uzmanı ve nihayetinde eğer meme rekonstrüksiyonuna (meme estetiği) ihtiyaç  varsa estetik ve plastik cerrah mutlaka bir ekip çalışması içinde birlikte hastayı ele almalı ve hastanın tedavisini birlikte planlamalıdır. Bu hekimler meme kanseri konusunda yeterince bilgili ve uzmanlaşmış olmalıdır. Alınan memenin yerine, rekonstrüksiyon yapılarak hastaların bedensel kayıplarının en aza indirilmesi, çağdaş meme kanseri tedavisinin ayrılmaz parçasıdır.

Meme kanseri sadece hastayı değil, çevresindeki insanları da psikolojik olarak önemli ölçüde etkileyen bir sosyal bir sorundur. Böyle bir ekip içinde psikolojik desteği sağlayan bir psikoloğun veya psikiyatrın bulunması mutlaka gereklidir. Hastaların hemen tümü büyük bir bilgi açlığı içindedir. Özellikle beslenme konusunda kendileri yeterince bilgilendirilmemektedir. Ekip içinde bulunan bir diyet ve beslenme uzmanı  bu açığı kapatacaktır. Bu ekiplerin birlikte çalıştığı meme poliklinikleri, gelişmiş ülkelerin çoğunda vardır. Yapılan bilimsel araştırmalar, meme kanseri hastalarının  bu konuda uzmanlaşmış kliniklerde tedavi görmeleri ile çok daha başarılı sonuçların alındığını göstermiştir.


Meme Kanseri Tedavisi

Meme kanseri için birçok tedavi seçeneği bulunmaktadır. Bunları standart tedaviler (Şu an halihazırda kullanılan tedaviler) ve deneysel amaçlı tedaviler olarak 2 ana başlıkta toplamak mümkün.

Standart tedavi yöntemleri:
  1. Cerrahi tedavi
  2. Radyoterapi (Işın teadvisi)
  3. Kemoterapi (İlaç tedavisi)
  4. Hormonoterapi (Hormon tedavisi)