Önemli Bilgiler

Bu bölümü hastalarımızı kendilerine yapılacak işlemler konusunda bilgilendirmek maksadıyla düzenledik.

Memelerin ve üreme organların anatomisi ve fizyolojisi hakkında genel bir bilgilendirmeyi takiben,
kliniğimde uygulanan koruyucu ve tedavi maksatlı işlemler hakkında açıklamalar ile meme kanseri hakkında bilinmesi gerekenler koyduk.
Bu işlemler için hastaneye gelirken önceden geniş bilgi sahip olmanız
hem sizin hem de biz hekimlik hizmetini sürdürenlerin işini kolaylaştıracaktır.

İğne Biyopsisi

Kesin Tanıda Birinci Basamak: Biyopsi Memenizde ele gelen kitle, mamografide şüpheli bir alan olması halinde bunun kesin tanısı ancak o bölgeden alınan örnek dokunun tetkiki ile olur. Doıku örneği almaya biyopsi, parçanın mikroskop altında tetkik...

İşaretleme ve Cerrahi Biyopsi

"Cerrahi biyopsi daha güvenilirdir." Ele gelen kitlenin veya mamografide bulunan şüpheli bölgenin, ameliyathane koşullarında bütün olarak çıkartılmasına cerrahi biyopsi denir. Cerrahi biyopsi ile kitlenin bütünü çıkarılıp patolojik tetkike...

Nöbetçi Beze

Sentinel Lenf Nodu (Bekçi Lenf Bezi) Biyopsisi Bu yöntem yakın zamanda uygulanmaya başlanmış olup amacı ; gereksiz koltukaltı cerrahilerini engellemektir. Memedeki bir kanser hücresinin ilk göç ettiği bölge olan koltukaltındaki ilk lenf bezini...

Meme Anatomisi ve Fizyolojisi

Erişkin kadın memesi göğüs duvarına bağlarla tutunmuş, süt üreten bezlerden oluşan damla şeklinde bir çift organdır. Meme kendisi adale dokusu içermez ancak göğüs duvarının en büyük adaleleri olan pektoral adalelerin üzerine oturmuştur. Süt...

Üreme Organları Anatomisi

Kadın Genital organları, dış genital organlar ve iç genital organlar olarak ikiye ayrılır: Kadın dış genital organları vücudu örten cilt tabakasının bir devamıdır ve kadın iç genital organlarına giriş kapısını, bebeğin doğduğu "doğum kanalından"...

Üreme Organları Fizyolojisi

11-13 yaşına girmiş olan bir kız çocuğunda ortalama olarak 21-35 günde bir tekrarlanan siklusa adet, period veya menstruasyon siklusu (döngüsü) adı verilir. Adet döngüsü veya aylık siklus, son adet tarihinin ilk gününden bir sonraki adet tarihinin...

Erkeklerde Meme Kanseri

Meme kanserinin kadınlara özgü bir hastalık olduğu sanılır ancak tüm meme kanserlerinin yaklaşık %1’i erkeklerde görülür. Erkeklerde bu kadar az görülmesinin 2 nedeni, erkeklerde meme dokusunun nispeten azlığı ve erkeklerin hormonal yapısının...

Merak Ettikleriniz

Mamografide Ne Kadar Işın Alınır? Mamografide alınan ışın miktarı çok düşüktür, bir akciğer tomografisi çekimi sırasında alınan ışın miktarından daha azdır. O nedenle belli bir yaştan sonra her sene çekilmesinde bir sakınca yoktur. Belli bir...

PAGET Hastalığı

"...LÜTFEN HAYATINIZDAKI TÜM KADINLARA GÖNDERİNİZ…” şeklinde başlayıp “…Kasım ayında , nadir rastlanan bir çeşit meme kanseri bulundu. Bir bayanın göğsünde (memesinde) bir isilik gelişti. Doktoru mamografisi temiz olduğu için antibiyotikle...

Lenfödem Nedir?

Meme kanserinin cerrahi tedavisi sırasında tumor ile beraber koltukaltı lenf bezleri de çıkartılır. Lenfatik sistemin bütünlüğünün koltukaltında bozulması sonucu o taraf kolda bazen şişme görülebilir. Radyasyon tedavisi ve kemoterapi de koldaki bu...

Meme Kanserini Önlemek İçin Neler Yapılabilir?

Bugüne kadar meme kanseri ile ilgili pek çok risk faktörü detaylı olarak incelenmiştir. Bu çalışmalarda, küçük yaşlarda adet görme, geç yaşlarda menapoz ve ailede meme kanseri hikayesinin bu riski kesin arttırdığı anlaşılmıştır. Ailede meme...

Dijital Meme Tomosentez

“Dijital mammografi ve meme tomosentezi karşılaştıran yeni çalışmam sırasında, tomosentez ile kanser görüntülenmesinin dijital mamografiden daha üstün olduğunu gördüm; bu da meme tomosentezinin meme kanserinin saptanmasında daha yüksek bir...

Kanıta Dayalı Tıp Nedir?

Hastalığın tanı ve tedavisi sırasında hekim, hastası ile ilgili çeşitli tıbbi kararlar verir. Tanı yöntemlerinin seçimi, sonuçların değerlendirilmesi, tedavi seçimi, cerrahi planlama vs gibi. Hekimlerin karar alma sürecinde yöntem olarak var olan...

Meme Kanseri Tipleri

Memede kanserlerin çoğu süt kanallarından (duktal kanser) veya süt bezlerinden (lobüler kanser) başlar. Kanser kontrolden çıkmış tek bir dejenere hücrenin sonsuz bölünme yeteneğine sahip olup çevre dokulara yayılarak yaşamımızı tehdit...

Meme Kanserinin Sınıflandırılması ve Evrelendirilmesi

Kalın iğne biyopsi ve daha sonra ameliyat piyesinin patolojik analizi sonucu elde edilen bilgiler hem kanserin tipi ve özellikleri hakkında bilgi verir hem de hekimin tedavinin planlanmasına yardımcı olur. Bu şekilde tümörün ne kadar saldırgan...

Meme Kanseri Terimler Sözlüğü

Adjuvan tedavi: Cerrahiden sonra cerrahiye ek olarak uygulanan yardımcı tedavi. Aksiller: Koltuk altı ve yakınında yer alan alanı ifade eden bir terim. Memeden ayrılan lenf sıvısının çoğu bu bölgede yer alan lenf bezlerine boşalır. (aksiller lenf...

Ameliyat Öncesi Neden İğne Biyopsisi Yapılmalı?

Kanser tedavisine başlamadan önce, hastalığın kesin teşhisini belgelemek, tümörün çeşidini ve yaygınlığını saptamak ve tedaviyi ona göre planlamak gerekir. Bu mücadeleyi bir savaş gibi düşünürsek, iyi bir komutan savaşa girmeden önce düşman ile...

Elime Kitle Geliyor; Bu Ne Olabilir?

Meme kanserinin en sık görülen bulgusu memede ele kitle gelmesidir. Hastaların çoğu bu bulgu ile ilk hekimin karşısına gelir. Her iki kadından biri yaşamı boyunca bu korkuyu en az 1 kez yaşar. Peki memede elinize bir kitle geldiğinde bunun kanser...

Koltukaltı Lenflerinin Alınması Gerekmeyebilir

Meme kanseri cerrahisinde hem memedeki tümör hem de koltukaltı lenfleri çıkartılır. Koltukaltı ameliyatı tedaviden çok tanı ve evrelemeye yönelik bir cerrahidir. Hastalığın koltukaltına kadar uzanıp uzanmadığını anlamak için yapılır. Eğer...

Meme Koruyucu Ameliyatlar Kimlere Yapılır; Kimlere Yapılmaz?

Meme kanseri cerrahisinde genel olarak 3 tip ameliyat yapılır: Tüm memenin alınması, memenin içinden sadece tümörün çıkartılması, memenin cildi korunarak içinin tümden çıkartılıp protez konması. Eğer ameliyattan önce kesin tanı iğne biyopsisi ile...

Mutlaka Bir Tedavisi Vardır

Meme kanseri tanı ve tedavisinde son yıllarda çok önemli değişiklikler oldu. Erken tanı için radyoloji olanaklar arttı: daha iyi ultrasonografi cihazları, dijital mamografi ve tomosentezler en önemlisi meme incelemsi konusunda deneyimli radyoloji...

Patoloji Uzmanı Meme Ameliyatlarına Neden Girmelidir?

Meme kanseri için yapılan hemen hemen tüm ameliyatlara patoloji uzmanının da girmesi gerekir. Patoloji uzmanı ameliyathanede şu amaçlar için bulunur: Kesin tanıyı belgelemek için. Tümörün sınır güvenliğini kontrol etmek için. Sentinel lenf...

Size de Muayene Olmak ve İkinci Bir Fikir Almak İstiyorum

Yıllık meme kontrollerinizi yaptırmak için bazı kadınlar jinekoloji hekimine, bazıları genel cerrahi uzamanına gidebilir. Her yıl ultrasonogarfi ve mamografinizi çektiriyor olabilirsiniz. Peki ailesel risk faktörlerinize, muayenedeki risk...

Değerli Meme Sağlığı Kulübü Üyeleri

Değerli üyelerimiz, Meme sağlığı ve hastalıkları konusunda hep birlikte, karşılıklı iletişim içerisinde olduğumuz büyük platform oluşturduk. Meme Sağlığı Kulübünün FACEBOOK’da ki üye sayısı on bine ulaştı. Herkesin zahmetsizce sorularına cevap...

Meme Bölgesine Tedavi Alan Hastalar İçin Özel Öneriler

Radyoterapi Sonrası Oluşabilecek Etkilere Karşı Öneriler Tedavi gören alanın tahriş olmasını önlemek için dar elbiseler giyinmeyin: Bol, pamuklu giysilerin daha konforlu olduğunu göreceksiniz. Gevşek bir sütyen takabilirsiniz ki tişörtün üstne...

Hekiminiz Nasıl Olmalı?

Bu konuda pek çok şey sıralanabilir, farklı farklı konular öne çıkarılabilir ama bence işin özü: seçtiğiniz hekimin sizin için güvenilir olmasıdır. Hem tıbbi bilgisine hem kişiliğine güvenebileceğiniz, kendinizi emanet edebileceğiniz birisi. Peki...