Kanser Tanısı

Kanser tanısı için kullandığımız yöntemlerin önemli bir kısmı tarama yöntemleridir. Yani kişinin kendi kendisine veya bir doktor yardımıyla kendi riskini takip etme gayretidir. Bu yöntemler arasında kişilerin kendi kendine muayene yapmaları, periyodik doktor muayenesi, radyolojik tetkikler yani ultrasonografi, mamografi, emar ve en son da biyopsiler sayılabilir. Bu yöntemlerin içinden sadece biyopsi kesin tanı koydurucudur diğer tüm muayene ve tetkikler biyopsi yapılıp yapılmamasına karar vermemize yardım eder.


Biyopsi

Meme dokusundan örnek alınıp, uygun koşullarda dondurulup, kesilip, boyanıp mikroskop altında incelenmesidir. Bu şekilde elde edilen tanı, histopatolojik tanıdır ve meme kanserinin kesin tanısının yegane yoludur.

Biyopsi iki şekilde alınabilir:
  • İğne biyopsisi
  • Cerrahi biyopsi


İğne biyopsisi, şüpheli bölge veya kitleden, ele gelmiyorsa ultrasonografi eşliğinde farklı kalınlkılarda iğneler yardımıyla doku örneği alınmasıdır. Cerrahi biyopsi ise, ameliyathane koşullarında şüpheli bölge veya kitlenin tamamen çıkartılmasıdır.