Meme Kanserinin Sınıflandırılması ve Evrelendirilmesi

Kalın iğne biyopsi ve daha sonra ameliyat piyesinin patolojik analizi sonucu elde edilen bilgiler hem kanserin tipi ve özellikleri hakkında bilgi verir hem de hekimin tedavinin planlanmasına yardımcı olur. Bu şekilde tümörün ne kadar saldırgan nitelikte olduğu, nerelere kadar yayıldığı, bundan sonra yayılmaya veya yeniden ortaya çıkmaya ne kadar eğilimli olduğu gibi konularda bilgi sahibi oluruz.


Meme Kanserinin Sınıflandırılması

Meme kanserinin sınıflandırılması, hücrelerin normal hücrelere ne kadar benzediği veya benzemediği esasına dayanır. Grad 1, iyi farklılaşmış yani normal sağlıklı hücrelere çok benzeyen; grad 2 orta dereceli farklılaşmış ve grad 3 kötü farklılaşmış, çıktığı organın hücre yapısına hiç benzemeyen tümörlerdir.

Bu sınıflamada grad ne kadar yüksekse, hücreler normalden o kadar farklıdır ve yayılma eğilimleri yüksektir. Tedavi planlanırken, bu bilgi biz hekimler için çok değerli olacaktır.


Meme Kanserinin Evrelendirilmesi

Meme kanserinin evrelendirilmesi hekimin kanserin derecesini ve tedavi seçenekleri belirlemesine yardım eder. Evrelendirme patoloji raporuna ve diğer muayene ve radyolojik tetkiklere dayanır. Kesin evrelendirme hastaların çoğunda tümör çıkarılıp patoloji incelemesi bittikten sonra yapılır.


TNM Yöntemi

Meme kanserinin evrelerini belirlemede en sık kullanılan yöntemdir.

 • T: Tümörün büyüklüğünü ifade eder.
 • N: Kanserin komşu lenf bezlerine yayılma derecesini gösterir.
 • M:Kanserin vücudun uzak bölgelerine yayılma derecesini gösterir.

Hastalığın evresi kanserin ne kadar yayıldığını gösteren bir sınıflama sitemidir.

Evre 0: In situ karsinom (DCIS veya (LCIS) tümör süt kanallarının veya süt bezlerinin (sadece birinin) içinde sınırlıdır. Kanalların veya bezlerin ötesine yayılmamıştır

Evre 1: Tümör 2 cm’den küçüktür ve iyi sınırlandırılmıştır. Lenf bezlerine yayılma yoktur.

Evre 2: Tümör aşağıdaki durumlardan her hangi birine karşılık gelmektedir:

 • 2 cm’den küçüktür ve koltuk altı lenf bezlerine yayılmıştır.
 • Tümör 2-5 cm arasındadır ve koltuk altı lenf bezlerine yayılmamıştır.
 • Tümör 2-5 cm arasındadır ve koltuk altı lenf bezlerine yayılmıştır.
 • Memede bulunan tümör yoktur ama koltuk altı lenf bezlerine yayılmıştır.
 • Tümör 5 cm’den büyüktür ve koltuk altı lenf bezlerine yayılmamıştır.

Evre 3: Tümör aşağıdaki durumlardan her hangi birine karşılık gelmektedir:

 • Tümör, çapından bağımsız olarak üçten fazla sayıda koltuk altı lenf bezlerine yayılmıştır.
 • Tümör 5 cm’den büyüktür ve koltuk altı lenf bezlerine yayılmıştır.
 • Tümör göğüs duvarına yayılmıştır veya inflamatuar tip kanserdir.
 • Tümör köprücük kemiği altındaki veya üstündeki veya göğüs kemiği yakınındaki lenflere yayılmıştır veya tümör meme cildine açılmıştır.

Evre 4: Kanser vücuttaki kemiklere, akciğerlere, karaciğer veya beyin gibi uzak organlara yayılmıştır.