Sağlıklı Kadın

En ucuz tedavi, önleyici tedavidir. Özellikle kadınlarda meme ve rahim ağzı kanserleri, erkelerde prostat kanseri, önlenebilir veya çok erken dönemde tanınabilir olmaları nedeni ile koruyucu ve önleyici hekimliğin en başarılı uygulama alanlarıdır.

Meme kanseri konusunda risklerin her geçen gün daha net olarak tanımlanması, hem hastaların kendilerini bu risklerden koruması, hem de önlenmesi mümkün olmayan risk faktörlerine sahip hastaların daha dikkatli takiplerini mümkün kılmaktadır. Meme kanseri dünyada görülme sıklığı artmasına rağmen, ölüm oranlarının hızla düştüğü yegane kanserdir. Meme kanserinin tedavi edilebilir bir kanser olduğunun açık göstergesi olan bu durum, sadece ve sadece erken tanı ve doğru tedavi şartına bakar.

Bu bölümde amacımız, üzerinde çalışmaların sürdürüldüğü risk faktörlerini tanımlamak, meme kanserinde kalıtımın rolünü anlatmak, risklerden korunma yolları, yıllık takipler ve kendine kendine muayene konularını açıklamaktır.

Koruyucu kadın sağlığı içinde, hem önlenebilir hem de tedavi edilebilir olması nedeni ile en az meme kanseri kadar büyük önem taşıyan rahim ağzı kanserlerinden, erken tanısı için her yıl yapılan smear testlerinden ve son yılların gündem konusu aşıdan bahsedip, bilgiler vereceğiz.