Size de Muayene Olmak ve İkinci Bir Fikir Almak İstiyorum

Yıllık meme kontrollerinizi yaptırmak için bazı kadınlar jinekoloji hekimine, bazıları genel cerrahi uzamanına gidebilir. Her yıl ultrasonogarfi ve mamografinizi çektiriyor olabilirsiniz. Peki ailesel risk faktörlerinize, muayenedeki risk faktörlerine ve radyolojik risk faktörlerine göre hekiminiz daha sonraki takipleriniz planlanlıyor mu? Yapılan radyolojik tetkiklerin standardı yeterli mi ?

Meme kanseri takibi bir nevi risk değerlendirmesidir. Hastanın mevcut riskinin hangi takip aralıklarını gerektirdiği ve takipler sırasında hangi durumlarda biyopsi yapılması gerektiği tüm dünyada belli prensipler ile standart hale gelmiştir. Eğer muayeneniz ve radyolojik incelemeleriniz bu standartlar içinde yapılıyorsa, içiniz rahat olabilir ve güven içinde yaşamınızı sürdürebilirsiniz.

Meme kanseri şüphesi muayene ve radyolojik tetkikler ile başlıyor. Bizler muayene ve radyolojik incelelerin sonunda şu 3 karardan birisine varıyoruz
  1. Kadın normal risk sahibi ise yaşına uygun yıllık takip (BIRADS-1 ve BIRADS-2)
  2. Orta derece risk sahibi ise 3 veya 6 ay aralıklarla 2 yıl takip (BIRADS 3). Bu takipler sırasında iki yıl içinde bir değişiklik olmazsa, yaşa uygun yıllık takibe geçilir.
  3. Yüksek riskli radyolojik bulgular karşısında hastaya iğne biyopsisi önerilir. (BIRADS 4 veya BIRADS 5)

Meme takiplerinizin uluslararası standartlara uygun yapıldığının göstergesi yukardaki BIRADS kriterlere uygun olmasıdır. BIRADS sınıflaması Amerikan Radyoloji Hekimleri Birliğinin sınıflamasıdır ve tüm dünyada yaygın olarak kabul görüp kullanılır. Siz de radyolojik tetkiklerinizin BIRADS sınıflaması ile yapıldığını raporlarınızdan kontrol edin.

Birads 1 veya 2 olan kadınların endişe etmesine gerek yokur. Yıllık takiplerinizi yaptırmaya devam edin.

Birads 3 yazılmışsa, bundan sonraki 3 veya 6 ay sonraki takiplerinizi lütfen ihmal etmeyin.

Birads 4 veya 5 yazılmış ve biyopsi önerilmiş ise, ameliyattan önce mutlaka iğne biyopsisi yapılması gerekir. Lütfen bu evreyi atlamayın.

Yaptırdığınız meme takipleriniz hakkında en ufak kuşku veya endişeniz varsa, bize başvurun, muayenenizi yapalım, gerekirse NEOLIFE Tıp Merkezinde tetkiklerinizi yenileyelim: Size mevcut riskiniz ve yapmanız gerekenler hakkında bilgi verelim. Yapılacak tedavilerinizi planlayalım ve gerçekleştirelim.